Trang chủ / Chính trị / Toàn văn diễn văn của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Toàn văn diễn văn của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn văn khai mạc event (Ảnh: N.Bắc)

Sáng 9.10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Báo Lao Động trân trọng mách nhỏ toàn văn bài diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:
“Thưa các bạn bè Trung ương,
Thưa các bạn bè tham dự Hội nghị,
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, bữa nay, Ban Chấp hành Trung ương khởi đầu họp Hội nghị lần thứ tư để bàn luận, cho phản ánh về: Tình hình kinh tế – cộng đồng năm 2016, dự định kế hoạch cải tiến kinh tế – cộng đồng năm 2017; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm cải biến mô hình gia tăng trưởng, gia tăng cường chất lượng gia tăng trưởng, công suất lao động, sức tranh gành của nền kinh tế; Thực hiện hiệu năng chương trình hội nhập kinh tế toàn cầu, giữ vững không thay đổi chính trị – cộng đồng trong hoàn cảnh nước ta tham dự các hiệp định thương mại tự do các dòng mới; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, thụi lùi sự suy thoái về cảm xúc chính trị, đạo đức, lối sống, các điểm nhận biết “tự hình thành”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; và một số hư hỏng cần chăm chút khác.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các bạn bè Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, các đại biểu khách mời đã về dự Hội nghị và xin gửi tới các bạn bè lời chúc tốt đẹp nhất.
Thưa các bạn bè,
Thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ và các ban đảng khả quan dự định các số liệu và đề án. Theo Quy chế làm việc, Văn phòng Trung ương Đảng đã gửi tư liệu để các bạn bè tìm hiểu trước. Sau đây, tôi xin diễn văn để tâm thêm một số góc độ dính dáng đến các nội dung và nhiệm vụ của Hội nghị, có đặt tính gợi mở, nêu hư hỏng, mong được các bạn bè quhoàn toàn hài lòng trong các giai đoạn bàn luận, cân nhắc, định đoạt.
1- Về hiện trạng kinh tế – cộng đồng năm 2016, dự định kế hoạch cải tiến kinh tế – cộng đồng năm 2017
Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thi hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, song song các thời cơ, thuận lợi, cũng có không ít áp lực, thử thách. Thành công của Đại hội XII đã tạo ra xung lực và khí thế mới cho công danh cải biến, xây dựng và bảo quản Tổ quốc. Sau Đại hội Đảng, Trung ương đã lãnh đạo thi hành thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng dân chúng các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; sớm kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; khẩn trương xây dựng và khả quan cơ quan thi hành Kế hoạch cải tiến kinh tế – cộng đồng năm 2016 và 5 năm 2016 – 2020. Toàn hệ thống chính trị đã khả quan thừa kế, phát huy các thành tích cao, kết quả cuối cùng đạt được, giải quyết các giới hạn, yếu kém còn hiện hữu và không hấp tấp, tỉnh táo giải quyết kịp thời, chuẩn mực các hư hỏng mới nảy sinh do tác động có hại của hiện trạng không thuận như: Kinh tế các châu lục khôi phục chậm và tiềm ẩn đa dạng bất trắc khó lường; chi phí dầu thô giảm mạnh, giữ vững ở mức thấp hơn đa dạng so với dự định kế hoạch, tác động lớn đến nguồn thu chi phí chính quyền và sự cải tiến của lãnh vực Dầu khí. Tình trạng khô hạn kéo dài ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; hạn hán, đột nhập mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long; rét đậm, rét hại, bão lụt ở một số tỉnh phía Bắc, biến cố môi trường nghiêm trọng ở một số tỉnh miền Trung đã tác động áp lực đến cải tiến trồng trọt, cuộc sống của nông dân.
Đề nghị các bạn bè bám sát các số liệu, tờ trình của Bộ Chính trị và hiện thực hiện trạng ở các lãnh vực, lĩnh vực và địa phương để bàn luận, cảm nhận khách quan, toàn diện sự cải tiến kinh tế – cộng đồng 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2016. Chỉ rõ các kết quả cuối cùng, thành tích cao đã đạt được, các giới hạn, yếu kém còn hiện hữu và phân tách làm rõ các nguyên nhân. Chú ý đối chiếu với các mục đích, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là mục đích, nhiệm vụ không thay đổi kinh tế vĩ mô, gia tăng trưởng ở mức khoảng 6,7%; cải tiến văn hoá – cộng đồng, chăm chút cuộc sống dân chúng, đảm bảo an sinh cộng đồng; bảo quản không phải chịu ảnh hưởng, quyền tài phán nhà nước, yên ổn chính trị và trật tự, tránh nguy hiểm cộng đồng, giữ vững môi trường hoà bình và không thay đổi để cải tiến nhà nước.
Trên nhà xưởng phân tách, dự báo các chi phí trị có chi phí trị diễn ra trong thời lượng tới, nắm bắt thời cơ, thuận lợi và áp lực, thử thách, định vị rõ mục đích toàn bộ, các chỉ tiêu chủ yếu, cần chăm chút nhất cho năm 2017 và đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp có tính khả thi cao. Đặc biệt chăm chút các chính sách, biện pháp đột phá để điều khiển nợ công, giải quyết nợ xấu, cơ cấu lại chi phí chính quyền, đẩy nhanh tái cấu tạo đầu tư công, các công ty chính quyền, các đơn vị công danh công và hệ thống các nh thương mại, gia tăng cường môi trường đầu tư bán buôn để kêu gọi và áp dụng hiệu năng hơn các nguồn lực, đảm bảo các cân bằng lớn của nền kinh tế.
2- Về cải biến mô hình gia tăng trưởng, gia tăng cường chất lượng gia tăng trưởng, công suất lao động và sức tranh gành của nền kinh tế
Đây là hư hỏng có công dụng chính sách và tầm cần chăm chút đặc điểm khác biệt, định đoạt thành công của công danh cải biến. Xuất phát từ hiện thực 5 năm thi hành Nghị quyết Đại hội XI trong hoàn cảnh hội nhập toàn cầu càng ngày càng chuyên sâu, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra ngay lập tức, Đại hội XII đã gia tăng cường, cải tiến chủ trương cần chăm chút này và đặt ra đề nghị phải không ngừng đẩy nhanh việc thi hành nhiệm vụ cải biến mô hình gia tăng trưởng, gia tăng cường chất lượng gia tăng trưởng, công suất lao động và sức tranh gành của nền kinh tế.
Tờ trình và Đề án trình Hội nghị Trung ương lần này đã cảm nhận khái quát hiện trạng cải biến mô hình gia tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế ở nước ta các năm qua, chỉ ra 7 kết quả cuối cùng, 6 giới hạn, yếu kém, 3 nguyên nhân thường gặp và 5 bài học từng trải; từ đó đề xuất các phương châm và xu hướng một số chủ trương, chính sách lớn không ngừng cải biến mô hình gia tăng trưởng trong thời lượng tới. Đề nghị các bạn bè tìm hiểu, bàn luận thật kỹ, cho phản ánh sát thực đối với từng hư hỏng, để ý các hư hỏng lớn, hư hỏng mới và khó, nhất là các đề xuất cải biến cần chăm chút, mẫn cảm như đã nêu trong Tờ trình của Bộ Chính trị.
Về cảm nhận hiện trạng, cần đi sâu phân tách thấu đáo các nguyên nhân dẫn đến giới hạn, yếu kém, nhất là các nguyên nhân chủ quan. Phải chăng thường gặp là do: chưa ngộ ra đúng và đồng bộ về mô hình gia tăng trưởng mới với đầy đủ các nhân tố cấu thành động lực, nguồn lực và Biện Pháp tạo ra sự gia tăng trưởng, thậm chí có khi còn đánh chi phí giản dị, đồng nhất mô hình gia tăng trưởng với mô hình cải tiến. Đổi mới, trọn vẹn thể chế kinh tế nơi giao dịch xu hướng cộng đồng chủ nghĩa còn chậm, chưa có bước đột phá về kêu gọi, phân bổ và áp dụng có hiệu năng các nguồn lực cải tiến theo tín hiệu và cơ chế nơi giao dịch. Nhận thức chưa đầy đủ, cơ quan thi hành chưa tốt ba đột phá chính sách, cơ cấu lại nền kinh tế, trước hết là ba lĩnh vực trọng tâm ưu tiên tái cơ cấu mà nhiệm kỳ khoá XI đã đề ra. Chưa tạo được sự biến chuyển rõ rệt trong cải biến đầu tiên, toàn diện dạy dỗ – huấn luyện, cải tiến nguồn nhân lực chất lượng cao, cải tiến bác học – kỹ thuật, thúc đẩy cải biến, đột phá, tìm hiểu và app bác học – kỹ thuật, nhất là kỹ thuật số liệu, kỹ thuật kết nối mạng. Chưa cơ quan thi hành tốt việc phát huy các thời cơ, thuận lợi, giải quyết các áp lực, thử thách của hội nhập kinh tế toàn cầu đối với nền kinh tế nói chung và cải biến mô hình gia tăng trưởng, gia tăng cường chất lượng gia tăng trưởng, công suất lao động và sức tranh gành của nền kinh tế nói riêng?…
Về phương châm, xu hướng chủ trương, chính sách lớn, đề nghị các bạn bè bám sát Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội XII để bàn luận, cận cảnh hoá, gia tăng cường cải tiến nhằm thi hành tốt Nghị quyết Đại hội. Xác định rõ mô hình gia tăng trưởng cần cố gắng xây dựng với các cải biến so với mô hình gia tăng trưởng hiện giờ; hành trình, bước chân trong 5 – 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2030; các chủ trương, chính sách, biện pháp phát huy địa vị của bác học – kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu và gia tăng cường chất lượng lao động, trình độ cơ quan chế tạo bán buôn, kêu gọi và áp dụng có hiệu năng các nguồn lực cộng đồng, đặc điểm khác biệt là nguồn lực của địa điểm kinh tế tư nhân; chủ trương về tích tụ, hội tụ quyền áp dụng đất trồng trọt; chính sách, biện pháp giải quyết đầu tiên hơn hư hỏng nợ xấu và các nh thương mại yếu kém…
3- Về thi hành có hiệu năng chương trình hội nhập kinh tế toàn cầu, giữ vững không thay đổi chính trị – cộng đồng trong hoàn cảnh mới
Cách đây gần 10 năm, để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hội nhập kinh tế toàn cầu thành công khi nước ta tham dự Tổ chức thương mại các châu lục (WTO), ngày 05-02-2007, Ban Chấp hành Trung ương khoá X đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế cải tiến nhanh và bền vững khi VN là thành viên của Tổ chức Thương mại các châu lục”.
Từ đó đến nay, nhất là các năm kệ cận đây, hội nhập kinh tế toàn cầu của VN đã có bước cải tiến mới cả về chiều rộng và chiều sâu bằng cách việc ký kết, thi hành đa dạng hiệp định thương mại tự do các dòng mới, gồm có các thoả thuận không chỉ về tự do hoá thương mại và đầu tư mà còn gồm cả các cam kết về lao động, công đoàn, có được trí tuệ, công ty chính quyền và đa dạng hư hỏng về chính trị, văn hoá, cộng đồng rất rối rắm và mẫn cảm khác. Việc Cộng đồng Kinh tế ASEAN official hình thành vào cuối năm 2015, triển khai thi hành Hiệp định Thương mại tự do với Hàn Quốc, với Liên minh Kinh tế Á – Âu, đặc điểm khác biệt là việc ký kết và dự định phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại tự do với EU đã và sẽ mở ra đa dạng thời cơ, thuận lợi tuy nhiên cũng đặt ra không ít áp lực, thử thách mới, không chỉ về kinh tế mà còn cả về phòng ngự nhà nước, yên ổn, đối ngoại, văn hoá, cộng đồng.
Đề nghị các bạn bè tìm hiểu kỹ các tư liệu, bàn luận, cho phản ánh về sự cấp thiết phải ban hành Nghị quyết chuyên đề về hư hỏng này; cảm nhận toàn diện, khách quan hoàn cảnh, hiện trạng, các tác động khả quan và ấu trĩ, đặc điểm khác biệt là các nhân tố tác động đến không thay đổi chính trị – cộng đồng và sự cải tiến bền vững của nhà nước. Nhận định chính xác các thời cơ và thử thách đối với chương trình hội nhập kinh tế toàn cầu và công danh xây dựng, bảo quản Tổ quốc trong 5 – 10 năm tới. Làm rõ phương châm, cảm xúc chỉ đạo và một số chủ trương, chính sách lớn đảm bảo vừa hội nhập kinh tế toàn cầu thành công vừa giữ vững không thay đổi chính trị – cộng đồng.
Trong các giai đoạn này, cần bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về hội nhập toàn cầu, hiện trạng thi hành Nghị quyết 08 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về việc đi vào WTO, Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị khoá XI về hội nhập toàn cầu và Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI “Về Chiến lược bảo quản Tổ quốc trong hiện trạng mới” để cân nhắc, ban hành một Nghị quyết chuyên đề của Trung ương nhằm thừa kế, gia tăng cường cải tiến các phương châm, chủ trương, chính sách của Đảng về hội nhập kinh tế toàn cầu thích hợp với hiện trạng nhà nước, địa điểm và các châu lục. Tập trung làm rõ phương châm, cảm xúc chỉ đạo sắp tới là gì để thỏa mãn đề nghị của hiện trạng mới. Xác định cận cảnh, minh bạch các chính sách, biện pháp ngăn chặn, giải quyết các thử thách, tác động ấu trĩ từ việc thi hành các cam kết toàn cầu mới có chi phí trị diễn ra, đặc điểm khác biệt là các thử thách, tác động ấu trĩ đối với trồng trọt và nông dân, với công ty nhỏ và vừa khi mở cửa nơi giao dịch, đưa thuế xuất nhập khẩu đa số các sản phẩm về bằng không; đối với việc đảm bảo phòng ngự nhà nước, yên ổn, không thay đổi chính trị – cộng đồng khi thi hành các cam kết về lao động – công đoàn, tự do hoá nơi giao dịch dịch vụ, trong đó có nơi giao dịch dịch vụ tài chính – tiền tệ, dịch vụ viễn thông, Internet và các mạng cộng đồng…
4- Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Như con người đều biết, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố đi đầu định đoạt mọi thành công của cách mạng VN; xây dựng, chỉnh đốn Đảng không ngừng là nhiệm vụ đặc điểm khác biệt cần chăm chút, có công dụng sống còn đối với Đảng ta, chính sách ta. Đại hội XII của Đảng đã đề ra 10 nhiệm vụ chủ yếu để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; trong đó xách định không ngừng kiên nhẫn, kiên quyết thi hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã định đoạt, Hội nghị lần này cần bàn luận, ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, thụi lùi sự suy thoái về cảm xúc chính trị, đạo đức, lối sống, các điểm nhận biết “tự hình thành”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Đây là hư hỏng hệ trọng, vừa chủ yếu, vừa cấp bách. Tại các Đại hội VIII, IX, X và XI, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cấp thiết phải ngăn chặn, thụi lùi hiện trạng suy thoái về cảm xúc chính trị, đạo đức lối sống. Đại hội XII của Đảng không ngừng báo động và đặt ra đề nghị: “Đấu tranh, ngăn chặn, thụi lùi hiện trạng suy thoái về cảm xúc chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, thụi lùi các điểm nhận biết “tự hình thành”, “tự chuyển hoá”; coi đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, với kiên nhẫn chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, con người đã đạt được các kết quả cuối cùng bước đầu cần chăm chút, tuy nhiên hiện trạng suy thoái, “tự hình thành”, “tự chuyển hoá” vẫn chưa được ngăn chặn, thụi lùi, được giới thiệu còn hình thành khôn ngoan, rối rắm hơn, có chi phí trị gây ra các kết cục khôn lường.
Tờ trình của Bộ Chính trị và các tư liệu dính dáng gửi Trung ương đã nêu khá đầy đủ các nội dung của Đề án. Đề nghị các bạn bè cho phản ánh về cái tên, chủ đề và phạm vi của Đề án, có gì cần gia tăng cường, điều chỉnh. Từ đó, cảm nhận đúng hiện trạng và nguyên nhân; định vị rõ mục đích, phương châm, cảm xúc chỉ đạo và các chủ trương, biện pháp thích hợp đối với từng nội dung, hư hỏng. Trên nhà xưởng thừa kế các nghị quyết của Trung ương trước đó, đặc điểm khác biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, đề nghị tìm hiểu gia tăng cường, làm rõ suy thoái về cảm xúc chính trị, về đạo đức, lối sống là thế nào? Những điểm nhận biết như đã nêu trong Tờ trình, Đề án và Dự thảo Nghị quyết đã đủ rõ chưa, cần phải nhận diện thêm hư hỏng gì? “Tự hình thành”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ là thế nào? Mức độ đến đâu? Nguyên nhân là gì? Tác hại ra sao?
Với cảm xúc nhìn thẳng vào sự thật, cảm nhận đúng sự thật, đề nghị các bạn bè đi sâu phân tách, mổ xẻ, làm rõ, chỉ ra đúng nơi bắt đầu, đề ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu. Đề án nêu ra 4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp về dạy dỗ chính trị cảm xúc, tự bình phẩm và bình phẩm; về cơ chế, chính sách; về kiểm định, theo giõi, kỷ luật đảng; về phát huy địa vị của dân chúng, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chính trị – cộng đồng. Những nhóm biện pháp nêu trên đã chính xác, đủ mạnh và khả thi để làm biến chuyển hiện trạng chưa? Cần gia tăng cường thêm biện pháp nào, nội dung từng nhóm biện pháp cần để tâm thêm hư hỏng gì? Những biện pháp nào con người có chi phí trị cơ quan thi hành ngay; các biện pháp cần có thêm quy định, chỉ dẫn thì Biện Pháp cơ quan thi hành thế nào?…
Thưa các bạn bè,
Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là các hư hỏng rất cần chăm chút đối với việc thi hành thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gồm có cả việc thi hành nhiệm vụ trung tâm là cải tiến kinh tế – cộng đồng và việc thi hành nhiệm vụ cốt yếu là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đề nghị các bạn bè phát huy cao độ cảm xúc thái độ, tìm hiểu, bàn luận sôi nổi, cho phản ánh để trọn vẹn các số liệu, đề án, dự thảo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và cân nhắc, định đoạt vào cuối kỳ họp.
Với cảm xúc đó, tôi xin thông báo khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.”

Clip Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội.

Kiểm tra Đồng

Quyết liệt làm sạchmiếng ăn cho dân

Thủ tướng kiểm định hiện thực nhà xưởng nấu nướng suất ăn công nghiệp Tú …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *