Trang chủ / Chính trị / Cần nghị quyết về bổ sung xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cần nghị quyết về bổ sung xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ông Vũ Quốc Hùng.Ảnh: XUÂN HẢI

Ông Vũ Quốc Hùng – nguyên Ủy viên Trung ương (T.Ư) Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm định T.Ư – đã nói chừng đó về chương trình của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị lần này cần bàn luận, ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tinh thần chính trị, đạo đức, lối sống, những điểm nhận biết “tự diễn ra”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Đổi mới về tinh thần, cải biến về hành động

Ông Hùng nhấn mạnh: Việc xây dựng chỉnh đốn Đảng để đáng được là độ́i ngũ lãnh đạo cộng đồng, được dân chúng xác nhận. Đây là ý thức của Đảng cho nên Đảng đã có đa dạng nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nổi bật là Nghị quyết TƯ 6 lần 2 khóa VIII, kế tiếp là Nghị quyết TƯ 4, khóa XI.

Tại những nghị quyết này, Đảng ta đã nhấn mạnh sự khẩn cấp phải ngăn chặn, đẩy về phía sau hiện trạng suy thoái về tinh thần chính trị, đạo đức lối sống, đây là hư hỏng hệ trọng, vừa chủ yếu, vừa cấp bách. Điều này, có nghĩa Đảng phải cải biến. Tình hình trong nước, hiện trạng những châu lục đã cải biến, thì Đảng phải cải biến. Đổi mới về ngộ ra, cải biến về tinh thần, cải biến về hành động. Đặc biệt, tại event TƯ 4, khóa XI, Đảng nhận định, một thành phần không nhỏ Đảng viên, trong đó có cả cán bộ Đảng viên cấp cao suy thoái về chính trị, tinh thần, đạo đức lối sống. Không chỉ vậy, còn có những điểm nhận biết “tự diễn ra”, “tự chuyển hóa”.

“Có những Đảng viên tự đánh mất bản thân trước uy quyền, trước tiền của, trước lợi lộc và không đáng được với sự tin tưởng của dân chúng nữa. Tư tưởng, đạo đức, lối sống càng ngày càng suy giảm đi, suy đồi, dẫn đến “tự diễn ra” – ông Hùng nói.

Ông Hùng nhấn mạnh: Từ Đại hội XI đến nay, con người đã thi hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với kiên trì chính trị rất cao, tuy nhiên những ấu trĩ về tinh thần, chính trị, đạo đức lối sống của Đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy về phía sau mà càng lộ ra. Thể hiện ở những vụ đại án, ấu trĩ đã được phanh phui. Nên phải có nghị quyết kế tiếp để xây dựng chỉnh đốn Đảng giúp cho Đảng trong sạch, vững mạnh, bổ sung khả năng, sức tác chiến của Đảng.

Ông Hùng cũng nêu rõ: Ngay trong bài diễn văn khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đặt ra những lời hỏi trước event đề nghị bàn luận để ngộ ra rõ hơn. Đó là, làm rõ thế nào là suy thoái về tinh thần chính trị, về đạo đức? “Tự diễn ra”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ là thế nào? Mức độ đến đâu? Nguyên nhân là gì? Tác hại ra sao?

“Nội dung event lần này rất cần chú trọng. Không chỉ bàn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bàn về cải tiến kinh tế. Đảng ta không ngừng nhấn mạnh xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là cốt yếu. Đi bằng “hai chân” ấy Đảng mới mạnh được trong hoàn cảnh hiện giờ. Tôi tin rằng, Đảng ta không ngừng ý thức được thái độ tự cải biến, thái độ trước dân tộc, trước Tổ quốc, trước những bậc tiền bối, trước giản dị để xây dựng, chỉnh đốn, đẩy về phía sau suy thoái về tinh thần, chính trị, đạo đức, lối sống, những điểm nhận biết tự diễn ra, tự chuyển hóa trong nội bộ” – ông Hùng nói.

Phải chỉ rõ được một thành phần không nhỏ Đảng viên thoái hóa

Ông Dương Ngọc Sơn – nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ – cho rằng: Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch vững mạnh không ngừng là nhiệm vụ đặc điểm khác biệt cần chú trọng, có công dụng sống còn đối với Đảng, chính sách. Do vậy, Trung ương thấy rằng, hiện trạng càng ngày càng rối rắm trầm trọng, vì thế tại event lần này, Trung ương họp bàn xây dựng chỉnh đốn Đảng để chống suy thoái, tinh thần, đạo đức, lối sống. Và ra Nghị quyết về bổ sung xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy về phía sau sự suy thoái về tinh thần chính trị, đạo đức, lối sống, những điểm nhận biết tự diễn ra, tự chuyển hoá trong nội bộ.

Đây là hư hỏng Đảng viên và dân chúng hết sức quan tâm, và mong Trung ương làm sao sau event này làm rõ được những cảm nhận sao cho đúng hiện trạng diễn ra rối rắm để có những giải pháp hữu hiệu, và kiên quyết để chặn đứng.

Nói về việc để ngăn chặn, đẩy về phía sau hiện trạng suy thoái về tinh thần chính trị, đạo đức lối sống thì Đảng phải chỉ rõ được một thành phần không nhỏ Đảng viên thoái hóa biến chất là ai, ông Sơn nhấn mạnh, điều này tất cả những cơ quan, cơ quan, nhất là cơ quan chính trị, cơ quan chính trị cộng đồng phải vào cuộc để đưa ra những cá nhân xâm phạm từ đó có giải pháp chấn chỉnh, nhắc nhở, nếu xâm phạm thì phải giải quyết.

Ông Sơn cho rằng, lần này Trung ương bàn để có giải pháp cận cảnh, thiết thực. Vấn đề suy thoái đạo đức tương đối rõ như tham ô, tham nhũng hiện đang diễn ra rối rắm nếu không có giải pháp hữu hiệu, thiết thực thì không xử lí được.

Ông Sơn cũng cho rằng, trước đó con người đã thi hành việc bình phẩm và tự bình phẩm trong Đảng tuy nhiên vẫn còn chưa nghiêm, vẫn còn hiện trạng nể nang xuê xoa. “Bây giờ Trung ương phải bàn thế nào để bình phẩm và tự bình phẩm phải chỉnh tề, để đạt được cái gì, chứ cứ chung chung thì chẳng xử lí được hư hỏng gì. Và đó là một trong những yếu kém khiến suy thoái tinh thần về đạo đức, lối sống, tham nhũng, tham ô chưa được đẩy về phía sau” – ông Sơn nói.

Kiểm tra Đồng

“Phải ngăn chặn, đẩy về phía sau hiện trạng suy thoái về đạo đức, lối sống”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn văn khai mạc event (Ảnh: N.Bắc) Tổng Bí …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *